Zing en Groei

zeg_logo_rgb

Zing en Groei is een programma voor ouders met kinderen van 0 t/m 5 jaar. Ouder en kind gaan samen zingen, spelen en bewegen op muziek. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind en voor de band tussen ouder en kind.

Zing en Groei helpt ouders die:

– een kind hebben dat vaak boos of verdrietig is
– soms niet weten hoe ze op hun kind moeten reageren
– het gevoel hebben dat hun kind niet naar ze luistert
– zich zorgen maken over hun kind
– een kind hebben met een ontwikkelingsachterstand of
– een kind hebben met een psychiatrische diagnose

Zing en Groei wordt ingezet als (preventieve) ondersteuning en als behandeling, maar het is vooral leuk om te doen! Zing en Groei wordt in een groep met andere gezinnen of individueel aangeboden.